Om oss

Velkommen til Fevik Misjonskirke!

Vi er en evangelisk menighet med lokaler på Hasla.

Vi er en del av Misjonskirken Norge.

 

Vi ønsker:

Å være et nådens hus der det er enkelt å bli kjent med Jesus.

Å være et inkluderende fellesskap som ser mennesker og møter dem med respekt og raushet.

Å samles for å tilbe vår Herre og høre Guds Ord forkynt.

Å se mennesker bli frelst, disippelgjort og gå ut i sin hverdag og synliggjøre Jesus.

Å gjøre evangeliet kjent og sende ut personer og grupper i evangelisering og misjon.

Å velsigne Israel og det jødiske folk.

Å være en velsignelse for Fevik og omegn.

 

Vi tror:

Den treenige Gud, Far, Sønn og Den hellige Ånd, er tre guddommelige personer verdig vår tilbedelse.

Gud, vår Far, er den allmektige og hellige Skaper av universet som sendte Sin Sønn i kjærlighet til oss.

Jesus, vår frelser og Herre, er Guds enbårne Sønn som ble et menneske for å dø for alle våre synder.

Han overvant dødens makt da Han oppstod fra de døde. Han forvandler menneskers liv og lever i dag.

Den Hellige Ånd, vår trøster, formaner og veileder i hverdagen, er iboende i de som bekjenner Jesus.

Frelsen mottas ved troen på Jesus, og alle som vender om blir tilgitt og får Den Hellige Ånds gave.

Jesu gjenkomst, de dødes oppstandelse, dommens dag, nyskapelse og det evige liv vil skje i endes tid.

Bibelen er Guds Ord og er derfor menighetens overordnede autoritet for tro, liv og lære.

Vi praktiserer kun troende dåp, men det er ikke medlemskrav.

Vi tror på kraften i bønn, det kristne fellesskapet og nattverden.

 

Hva skjer hos oss:

Gudstjeneste: Vi samles hver søndag kl.11:00 til forkynnelse, tilbedelse og fellesskap.

Skattekista: Dette er barnas samlinger under gudstjenesten hver søndag utenom feriene.

Bønnemøte: Hver onsdag kl.18:30 samles vi for å be i kafeen på kirka.

Connect: Annenhver fredag kl.18:00-20:00 for 5. til 7.klasse.

Hasla: Ungdomsmøter for 8.klasse og oppover.

Konfirmant: Konfirmantene har samling annenhver torsdag.

Senior: 4 samlinger og utflukter hvert år.

 


Lederskap

 

Tore Abrahamsen

Rolf Pedersen

Line Dybedokken

Kontakt oss

Fevik Misjonskirke
Sømsveien 167
4870 Fevik

Org.nr. 984 878 915Følg oss

 

Misjonskirken Norge

Ansgarskolen.no

 

Hovedbildene på denne siden
er tatt av Arnfinn Nyland

Powered by Cornerstone