Om oss

Velkommen til Fevik Misjonskirke!

Vi er en evangelisk menighet med rundt 100 medlemmer med lokale på Hasla.

Vi er en del av Misjonskirken Norge. Et kirkesamfunn på ca 10 000 mennesker 

 

Vi ønsker:

Å være et nådens hus der det er enkelt å bli kjent med Jesus.

Å være et inkluderende fellesskap som ser mennesker og møter dem med respekt og raushet.

Å samles for å tilbe vår Herre og høre Guds Ord forkynt.

Å se mennesker bli frelst, disippelgjort og gå ut i sin hverdag og synliggjøre Jesus.

Å gjøre evangeliet kjent og sende ut personer og grupper i evangelisering og misjon.

Å velsigne Israel og det jødiske folk.

Å være en velsignelse for Fevik og omegn.

 

Vi tror:

Den treenige Gud, Far, Sønn og Den hellige Ånd, er tre guddommelige personer verdig vår tilbedelse.

Gud, vår Far, er den allmektige og hellige Skaper av universet som sendte Sin Sønn i kjærlighet til oss.

Jesus, vår frelser og Herre, er Guds enbårne Sønn som ble et menneske for å dø for alle våre synder.

Han overvant dødens makt da Han oppstod fra de døde. Han forvandler menneskers liv og lever i dag.

Den Hellige Ånd, vår trøster, formaner og veileder i hverdagen, er iboende i de som bekjenner Jesus.

Frelsen mottas ved troen på Jesus, og alle som vender om blir tilgitt og får Den Hellige Ånds gave.

Jesu gjenkomst, de dødes oppstandelse, dommens dag, nyskapelse og det evige liv vil skje i endes tid.

Bibelen er Guds Ord og er derfor menighetens overordnede autoritet for tro, liv og lære.

Vi praktiserer kun troende dåp, men det er ikke medlemskrav.

Vi tror på kraften i bønn, det kristne fellesskapet og nattverden.

 

Hva skjer hos oss:

Gudstjeneste – Vi samles hver søndag kl.11:00 til forkynnelse, tilbedelse og fellesskap.

 - SkattekistaDette er barnas samlinger under gudstjenesten hver søndag utennom feriene.

 - Betweens - Samlinger under gudstjenesten annenhver søndag for de mellom 10 og 15 år.

Bønnemøte – Hver onsdag kl.18:30 samles vi for å be og ha fellesskap i kafeen i kirka.

 - Bibeltimen - Hver fjerde onsdag kl 20 etter bønnemøte. Kaffe fra kl 19.45 før samlingen.

 

Connect – Annenhver fredag kl.18:00-20:00 for 5. til 7.klasse.

Hasla – ungdomsmøter for 8.klasse og oppover.

Konfirmant – Konfirmantene har samling annenhver torsdag.

Senior 4 samlinger og utflukter hvert år.

 


Ansatte og lederskap

Johnny Eskedal, hovedpastor

mobil: 95995102

epost: johnnyeskedal@fevikmisjonskirke.no

Om oss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tore Abrahamsen, styreleder

Om oss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Edland, styremedlem

Om oss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf Pedersen, styremedlem

Om oss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilde Marie Nerland, styremedlem

Om oss

 

 

 

 

 

Kontakt oss

Fevik Misjonskirke
Sømsveien 167
4870 Fevik

Org.nr. 984 878 915Følg oss

 

Misjonskirken Norge

Ansgarskolen.no

 

Hovedbildene på denne siden
er tatt av Arnfinn Nyland

Powered by Cornerstone